Cure MSA

Country specific patient information

Diagnoza:

Zaradi zelo raznolike simptomov in znakov, s katerimi se lahko ka?e MSA, je pogosto te?ko razlikovati med MSA in drugimi nevrodegenerativnimi obolenji, kot so Parkinsonova bolezen, progresivna supranuklearna paraliza (PSP) ali kortikobulbarna degeneracija (KBD). Diagnoza temelji na značilnem poteku bolezni, fizičnem pregledu in rezultati nekaterih testiranj, med katerimi je več vrst tehnik preslikavanja mo?ganov in testov za ugotavljanje avtonomnih funkcij. Kljub temu lahko diagnozo dokončno potrdi le pregled mo?ganskega tkiva po smrti.