Cure MSA

Country specific patient information

Zdravljenje:

Trenutno ni zdravila za MSA. Cilj simptomatske terapije je zmanja?ati simptome, povezane z MSA, ki ovirajo ?ivljenje. Cerebelarno ataksijo (slaba koordinacija in tresenje okončin ob seganju po cilju, nesigurna dr?a, momljajoč govor) le te?ko ubla?imo z zdravili. Vsekakor pa bi morali vsi pacienti z MSA prejemati dopaminsko nadomestno terapijo- vključno z levodopo in dopaminskimi agonisti, ki je uspe?na pri 30% primerov. Za laj?anje simptomov ortostatske hipotenzije je na voljo vrsta farmakolo?kih in fizičnih ukrepov: hrana, bogata s soljo, spanje z dvignjenim vzglavjem, uporaba elastičnih nogavic, pomagale pa bodo tudi nizke doze fludrokortizona in midodrina.

Urogenitalne simptome je mogoče učinkovito obvladovati: pacienta zato napotimo k specialistu uronevrologu.

Nezadr?nega napredovanja bolezni za zdaj ni mogoče zadr?ati ali ustaviti z nobenimi zdravili. Pričakujemo pa lahko, da bodo z bolj?im razumevanjem mehanizmov celične smrti pri MSA na voljo tudi nove strategije zdravljenja. Pred kratkim je steklo multicentrično preizku?anje riluzola, blokatorja spro?čanja glutamata, ki bi pri MSA utegnil imeti nevroprotektivni učinek.