Cure MSA

Country specific patient information

Behandling

MSA kan inte botas för närvarande men det finns flera typer av behandling för att minska symptomen vid MSA.

Cerebellära symptom (dålig koordination, ostadighet vid gång, sluddrigt tal) är svåra att behandla med läkemedel. Patienter med parkinsonistiska symptom bör få pröva dopaminerga läkemedel (levodopa, dopaminhärmare) eftersom en förbättring ses i 30% av fallen. En rad olika farmakologiska och andra åtgärder kan prövas för att minska symptomen vid ortostatisk hypotension såsom en saltrik diet, sova med höjd huvudända, användning av elastiska strumpor, låg dos av mineralkortikoider och midodrin (licenspreparat). Urogenitala symptom kan också behandlas framgångsrikt och alla patienter bör remitteras till urolog. För närvarande kan inte den fortskridande sjukdomsutvecklingen bromsas med läkemedel men med ökad kunskap om mekanismen för celldöden vid MSA kommer nya behandlingsstrategier att bli tillgängliga. En multicenterstudie med riluzol, som blockerar frisättning av glutamat, har nyligen påbörjats för att undersöka möjligheten om  antiglutaminerg behandling kan skydda mot cellskadan vid MSA.