Cure MSA

Country specific patient information

Diagnos

Eftersom MSA kan manifestera sig på så olika sätt, är sjukdomen ofta svår att skilja från andra neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom, progressiv supranukleär pares (PSP) eller kortikobasal degeneration (CBD).

Diagnosen ställs genom ett noggrant anamnesupptagande, klinisk undersökning, röntgen och tester av funktionen i det autonoma nervsystemet.

Helt säker diagnos kan fortfarande endast ske efter döden genom mikroskopisk undersökning av hjärnvävnad vid obduktion.