Cure MSA

Country specific patient information

Diagnose

På grund af de varierende symptombilleder, MSA manifesterer sig med fra patient til patient, er det ofte vanskeligt diagnostisk at skelne sygdommen fra andre neurodegenerative lidelser som Parkinsons sygdom, progressiv supranucleær parese (PSP) eller corticobasal degeneration (CBD), Diagnosen stilles udfra en omhyggelig sygehistorie, en klinisk neurologisk undersøgelse, visse supplerende undersøgelser, bl.a. forskellige typer af hjerneskanninger og tests for de autonome funktioner. Den definitiv sikre diagnose af MSA kan imidlertid kun stilles ved mikroskopiske hjerneundersøgelser efter døden.