Cure MSA

Country specific patient information

Behandling

I øjeblikket eksisterer ingen helbredende behandling for MSA. Symptomdæmpende behandling har til formål at reducere invaliderende virkninger af de symptomer som forekommer ved MSA . Cerebellar ataksi (dårlig koordination og rysten af lemmerne ved målrettede bevægelser, gangusikkerhed, sløret stemme) er symptomer som er vanskelige at behandle med medicin. Derimod bør alle patienter med parkinsonisme have behandling med levodopa eller dopamin-agonister, eftersom der er 30 % chance for gavnlig virkning heraf.
En række medicintyper fysiske tiltag kan forsøges for at bedre symptomerne ved ortostatisk hypotension: i de fleste tilfælde saltrig kost, løft af sengens hovedende med nedadskrånende kropsstilling under nattesøvn, elastiske støttestrømper, lavdosis behandling med fludrocortisone (Florinef®) og midodrin vil bedre symptomerne.
Urogenitale symptomer (vandladnings- og potensproblemer) kan også ofte behandles effektivt; patienterne bør henvises til uro-neurologisk ekspertise og inkontinens rådgivning.

Den fortsatte sygdomsprogression kan stadig ikke hæmmes eller stoppes med nogen kendt behandling, men med en øget forståelse for de mekanismer, der forårsager celletabet ved MSA, vil nye behandlingsstrategier og muligheder se dagens lys.
En multicenter-undersøgelse af virkningen af behandling med riluzol, en glutamat-release blokker, er netop startet for at undersøge den mulige neuroprotektive virkning af antiglutamaterg behandling ved MSA.

The European MSA Study Group (Den europæiske Gruppe for MSA-forskning) blev etableret i 1999 for at forberede fremtidige multicenter behandlingsstudier for MSA-patienter